SUPER CENA w Sklep.mVet.pl

Czy wiesz, że...?
Podczas rehabilitacji psów z problemami ortopedycznymi i neurologicznymi na zwierzę działa siła wyporu wody, co powoduje, iż dźwiga ono jedynie około 15% swej masy ciała, w związku z czym łatwiej jest mu się poruszać.
  • Osłabione mięśnie i stawy dźwigają mniej i mogą bez bólu i dyskomfortu wykonywać swoją pracę, powracając przy tym do dawnej sprawności i dobrej formy.
  • Dużą rolę odgrywa również temperatura wody, która jest w zakresie komfortu termicznego zwierzęcia (ok. 35st C).
  • Ciepło wody rozgrzewa mięśnie, stawy i nerwy, powodując lepszy dopływ krwi w wyniku rozszerzania się naczyń krwionośnych. To z kolei powoduje lepsze dotlenienie mięśni i stawów, przyspieszając proces rehabilitacji.
 
Chcesz wiedzieć więcej - kliknij  --> TUTAJ:
Bieżnia wodna z Michałkiem
Zaprzyjaźnione lecznice
 
 
 

ZANIM POPROSISZ O UŚPIENIE SWOJEGO ZWIERZĘCIA,

ZAPOZNAJ SIĘ Z PRAWEM!!!

 

 

USTAWA

z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 

o ochronie zwierząt

[...]

 

Art. 4.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

[...]

3) „konieczności bezzwłocznego uśmiercenia” – rozumie się przez to obiektywny stan rzeczy stwierdzony [...] przez lekarza weterynarii,

polegający na tym, że zwierzę może dalej żyć jedynie cierpiąc i znosząc ból,

a moralnym obowiązkiem człowieka staje się skrócenie cierpień zwierzęcia;

 

 

Art. 6.

1. Zabrania się zabijania zwierząt, z wyjątkiem:

[...]

  1. konieczności bezzwłocznego uśmiercenia,

 

 

Rozdział 11

Przepisy karne

 

Art. 35.

1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem

przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1–4

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

1a. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem.

 

[...]