SUPER CENA w Sklep.mVet.pl

Czy wiesz, że...?
W przypadku leczenia otyłości trening w bieżni wodnej daje zbawienny rezultat.
  • Psy otyłe niechętnie się poruszają, gdyż nadmiar tkanki tłuszczowej powoduje, że jest im ciężko - obciążone są wszystkie stawy oraz mięśnie. Zwierzę wykonuje tylko niezbędne ruchy, co powoduje, iż nie jest w stanie spalić przyjmowanych podczas posiłków kalorii - w efekcie tyje jeszcze bardziej.
  • Bieżnia wodna pozwala przerwać to "błędne koło". Pies zanurzony w wodzie jest znacznie lżejszy (dźwiga jedynie ok 15% swej masy ciała), dzięki czemu łatwiej i chętniej się porusza. Siła wyporu wody jest zbawienna dla stawów - gdyż nie są one tak obciążone i mogą prawidłowo pracować, oraz dla mięśni - które znów mogą wykonywać pracę i ulegać wzmocnieniu.
 
Chcesz wiedzieć więcej - kliknij  --> TUTAJ:
Bieżnia wodna z Michałkiem
Zaprzyjaźnione lecznice
 
 
 

ZANIM POPROSISZ O UŚPIENIE SWOJEGO ZWIERZĘCIA,

ZAPOZNAJ SIĘ Z PRAWEM!!!

 

 

USTAWA

z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 

o ochronie zwierząt

[...]

 

Art. 4.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

[...]

3) „konieczności bezzwłocznego uśmiercenia” – rozumie się przez to obiektywny stan rzeczy stwierdzony [...] przez lekarza weterynarii,

polegający na tym, że zwierzę może dalej żyć jedynie cierpiąc i znosząc ból,

a moralnym obowiązkiem człowieka staje się skrócenie cierpień zwierzęcia;

 

 

Art. 6.

1. Zabrania się zabijania zwierząt, z wyjątkiem:

[...]

  1. konieczności bezzwłocznego uśmiercenia,

 

 

Rozdział 11

Przepisy karne

 

Art. 35.

1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem

przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1–4

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

1a. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem.

 

[...]